Kontaktirajte nas

Naše linije dostupne su 24/7

Telefon:095 8701 405

Kontaktirajte našu podršku

RSS feed

No RSS feed added

Edukativne igre Hrvatski jezik 6

CD sa igrama sadrži 66 edukativnih igara 5 interaktivnih podsjetnika i 5 interaktivnih mapa. Prati nastavne sadržaje koji se uče u školi, tako da za svaku nastavnu temu obrađenu u školi učenik za vježbu može odigrati najmanje jednu igru s CD-a.

Više detalja

Edukativne igre CD

Dostupnost: Dostupno

4993 na stanju

10,50€

CD sadrži 66 edukativnih igara 5 interaktivnih podsjetnika i 5 interaktivnih mapa. Osmišljen je kao interaktivna radna bilježnica s računalnim igrama koja prati nastavne sadržaje koji se uče u školi, tako da za svaku nastavnu temu obrađenu u školi učenik za vježbu može odigrati najmanje jednu igru s CD-a. Igrama su obuhvaćene jezične teme i ključni pojmovi propisani Nastavnim planom i programom. Budući da su zadatci i pitanja u igrama slični zadatcima iz radnih bilježnica, pisanih ispita ili usmenih provjera, CD s igrama može biti dobra priprema za provjeru znanja u školi. Svaka je nastavna cjelina popraćena podsjetnikom u kojem učenik može pronaći osnovne i dodatne sadržaje, primjere i sitnice koje omogućavaju lakše usvajanje jezičnih pojava i zakonitosti. Lingvometodički predlošci su korelacijski povezani s nastavom Geografije, Povijesti i Prirode, tako da učenici uvježbavajući u igrama jezične sadržaje, produbljuju znanje i iz ovih predmeta. Svi su sadržaji u edukativnim igrama (tekstovi, pozadine, zvukovi) povezani sa zajedničkom temom Mora i oceani. Na CD-u sa igricama se nalaze i korelativne mape o svjetskim oceanima i velikim geografskim otkrićima.